KVKK Bilgilendirme Metni

1.Veri Sorumlusu

baskicimiz.com (“Firma”), kişisel verilerin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümlerine uygun hareket etmektedir. Bu kapsamda, Firma, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan kapsamda ve yöntemlerle işleyecektir.

2.Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Firma, kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işleyebilir:

 • Ürün ve hizmetlerimizi sunmak,
 • Siparişlerinizi işlemek ve teslimatını yapmak,
 • Müşteri hizmetleri sunmak,
 • Pazarlama ve reklam faaliyetlerinde bulunmak,
 • İstatistiksel çalışmalar yapmak.

3.İşlenen Kişisel Veriler

Firma, aşağıdaki kişisel verilerinizi işleyebilir:

 • Adınız, soyadınız,
 • İletişim bilgileriniz (telefon numarası, e-posta adresi vb.),
 • Sipariş bilgileriniz (sipariş numarası, teslimat adresi vb.),
 • Ödeme bilgileriniz (kredi kartı bilgisi vb.),
 • İnternet sitemizdeki kullanım bilgileriniz (hangi sayfaları ziyaret ettiğiniz vb.).

4.Kişisel Verilerin Aktarımı

Firma, kişisel verilerinizi yalnızca aşağıdaki durumlarda üçüncü kişilere aktarabilir:

 • Hizmetlerimizi sunmak için ihtiyaç duyduğumuz üçüncü parti hizmet sağlayıcılarına,
 • Yasal zorunluluklar gerektirdiği durumlarda.

5.Kişisel Verilerin Saklanması

Firma, kişisel verilerinizi yalnızca işlenmesi gerektiği süre boyunca saklayacaktır. Süre sonunda, kişisel verileriniz silinecektir.

6.Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahipleri olarak haklarınız şunlardır:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
 • Kişisel verilerinizin KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmemesi halinde silinmesini veya yok edilmesini talep etme,
 • Kişisel verilerinizin otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi sonucu aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıdaki haklarınızı kullanmak için, Firma’ya yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca Firma’ya daha önce bildirilen ve Firma tarafından sisteme kaydedilmiş olan elektronik posta adresini kullanarak başvuruda bulunabilirsiniz.

7.KVKK Bilgilendirme Metni Değişiklikleri

Firma, işbu KVKK Bilgilendirme Metni’nde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Yapılan değişiklikler, internet sitemizde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecektir.

Son güncelleme tarihi: [güncelleme tarihini buraya yazınız]

Bu KVKK Bilgilendirme Metni’nin sonuna geldik. Herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.